logo

Preporučujemo

Coaching and Coaching Psychology in Bosnia and Herzegovina

PDF

Coaching is still mostly an unrecognized profession in Bosnia and Herzegovina (BiH), and coaching psychology is an undeveloped field. Psychology is generally a very young profession and scientific area of study in BiH...

PDF dokument...

Psihološko savjetovanje Krnetić

Tradicija koučinga (eng. coaching) je drevna. Ona seže u prošlost ne samo nekoliko desetina godina, već nekoliko stotina, a možda i hiljada godina. Slika mudrog učitelja kako vodi učenika kroz niz poučnih iskustava, kombinujući ohrabrivanje sa analiziranjem i reflektovanjem, predstavlja osnovu mnogih legendi. Suština koučinga je putovanje od neznanja do znanja, od sumnje do pouzdanja, od neiskustva do postignuća.

U vrijeme kada se mnogo polaže na maksimiziranje ličnih i organizacijskih potencijala, nije iznenađujuće da pronalazimo uspješnu industriju koučinga koja nudi savremeni ekvivalent mudrog učitelja iz drevnih vremena. Bez obzira da li se radi o profesiji, sportu ili ličnom zadovoljstvu, tendencija savremenog čovjeka je da bude što bolji.

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Psihološko savjetovanje Krnetić (PSK) omogućava kontinuirani koučing za pojedince i grupe, kao i trening seminare i savjetovanje profesionalaca kroz superviziranje njihove koučing prakse.

Koučing koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na pristupu koji je proizašao iz bazične paradigme u psihologiji koja se naziva kognitivno-bihejvioralna psihologija. Ova paradigma se tokom prošlog vijeka intenzivno razvijala i istraživala sa pozitivnim rezulatima.

Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) je prva velika oblast primjene kognitivno-bihejvioralne psihologije, a psiholozi koji se bave primjenom kognitivno-bihejvioralne psihologije u radu sa ne-kliničkim populacijama, nazivaju svoju praksu u ovom kontekstu kognitivno-bihejvioralni koučing.